Project Engineer Waterprojects

Limburg
Full-time

As a Project Engineer for Water Projects, you will be responsible for designing various water-related installations for various clients. These clients can range from industrial clients who require process installations for treating various types of water, such as process water, demi water, and ultra-pure water, to water boards or drinking water companies focused on water purification or drinking watersupply.

 

As a Project Engineer for Water Projects, you are responsible for the complete design of these installations. You work with your team of engineers within the Piping discipline to develop these designs and motivate them to achieve the set goals. You provide an engineering package that is ready for execution, or "construction-driven engineering." In addition, you are the link between the client and your own team and proactively think along with the clients. You also serve as a technical point of contact for your team members, the client,and the colleagues in the execution.

 

As a Project Engineer, you are responsible for designing various water-related installations, both in industry and for specific projects of water boards and drinking water companies. For example, this may include working out a complete hydrologicalprocess installation or a portion thereof, where you translate the client's requirements into concrete designs in the different project phases such as "concept, basic, and detailed engineering."

 

You ensure that the finaldesign meets the wishes and requirements of the client, with attention to safety, sustainability, feasibility, and good maintenance. Your projects are characterized by a strong focus on project management, including costs, quality, and time. You work together with colleagues on the realization of the projects and motivate them as a specialist in the team. You regularly consultwith the client and project manager of the project. In addition, you are ableto translate the needs of the client into concrete execution designs and distribute the work within the team. You coach and develop the engineers and modelers in your team and utilize their specialties where possible.

 

The following qualifications are required:

• You have completed an HBO degree in Mechanical Engineering.

• You have experience as a Project Engineer in Piping and Equipment and have worked on water-related projects.

• You can create a basicdesign and translate it into a detailed design. You are able to maintain anoverview.

• You enjoy working in ateam and have a strong sense of responsibility.

• You have leadership skills and can coach, motivate, and guide Engineers and Modelers.

• You are decisive andhave good advisory skills to convince various stakeholders.

• You are communicativeand have an excellent command of the Dutch language.

• Experience working in (light) industrial environments and knowledge of 3D packages such as Plant 3D Autodesk is a plus.

• Experience with UAV-GC contracts and Systems Engineering is also a plus.

 

What do we offer?

• A friendly company witha community of international colleagues

• Excellent guidancethroughout the entire immigration process (think visa, housing, reintegration,etc.)

• A good market-basedsalary

• A three-year contractwith a view to a permanent contract

• You accrue 8% vacationpay

• You are entitled to 25vacation days

• Room to developyourself through courses, training, and education

 

Interested?

Do you recognize yourself in the profile? And do you think you are a good match? Apply directly via jobs@controltalent.net. If you want to know more about the application process, you can reach us at +020 801 3660. As soon as we receive your application, we will contact you as soon as possible!

Als Project Engineer Waterprojecten heb je de verantwoordelijkheid om verschillende water gerelateerde installaties te ontwerpen voor diverse klanten. Deze klanten kunnen variëren van industriële klanten die procesinstallaties nodig hebben voor het behandelen van verschillende soorten water, zoals proceswater, demiwater en ultra-puur water, tot waterschappen of drinkwaterbedrijven die gericht zijn op waterzuivering of drinkwatervoorziening.

Als Project Engineer Waterprojecten ben je verantwoordelijk voor het volledige ontwerp van deze installaties. Samen met jouw team van engineers binnen de discipline Piping werk je aan deze ontwerpen en motiveer je hen om de gestelde doelen te behalen. Je zorgt voor een engineeringpakket dat klaar is voor de uitvoering, oftewel "construction driven engineering". Je bent daarnaast de schakel tussen de klant en jouweigen team en denkt proactief mee met de klanten. Ook fungeer je als technische vraagbaak voor jouw teamleden, de klant en de collega's van de uitvoering.

Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van verschillende water gerelateerde installaties, zowel in de industrie als voor specifieke projecten van waterschappen en drinkwaterbedrijven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het uitwerken vaneen complete waterkundige procesinstallatie of een gedeelte hiervan, waarbij je de wensen van de klant vertaalt naar concrete ontwerpen in de verschillende projectfases zoals "concept, basic en detail engineering".

Je zorgt ervoor dat het uiteindelijke ontwerp voldoet aan de wensen en eisen van de klant, met daarbij aandacht voorveiligheid, duurzaamheid, uitvoerbaarheid en goed onderhoud. Jouw projecten worden gekenmerkt door een sterke focus op projectbeheersing, waaronder kosten, kwaliteit en tijd.

Je werkt samen met collega-engineers aan de realisatie van de projecten en motiveert hen als specialist in het team. Regelmatig overleg je met de opdrachtgever en de projectleider van het project.D aarnaast ben je in staat om de behoeften van de klant te vertalen naar concrete uitvoeringsontwerpen en verdeel je het werk binnen het team. Je coachten ontwikkelt de engineers en modelleurs in jouw team en benut hun specialismenwaar mogelijk

De volgende kwalificaties zijn vereist:

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in Werktuigbouwkunde.
 • Je hebt ervaring als Project Engineer in Piping en Equipment en hebt gewerkt aan water gerelateerde projecten.
 • Je kunt een basic design opstellen en vertalen naar een detailontwerp. Hierbij weet je het overzicht te behouden.
 • Je werkt graag in teamverband en hebt een sterk gevoel van verantwoordelijkheid.
 • Je hebt leidinggevende vaardigheden en kunt Engineers en Modelleurs coachen, motiveren en begeleiden.
 • Je bent besluitvaardig en hebt goede adviesvaardigheden om verschillende belanghebbenden te overtuigen.
 • Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal uitstekend.
 • Ervaring met werken binnen (licht) industriële omgevingen en kennis van 3D-pakketten zoals Plant 3D Autodesk is een pluspunt.
 • Ervaring met UAV-GC contracten en Systems Engineering is ook een pluspunt.

Wat bieden wij?

 • Een gezellig bedrijf met een community van internationale collega’s
 • Uitstekende begeleiding bij het volledige immigratieproces (denk aan: visum, woonruimte, re-integratie, etc.)
 • Een goed marktconform salaris
 • Een driejarig contract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd
 • Je bouwt 8% vakantiegeld op
 • Je hebt recht op 25 vakantiedagen
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door middel van cursussen, trainingen en opleidingen

Interesse?

Herken jij jezelf in het profiel? En denk jij dat jij een goede match bent. Solliciteer dan direct via jobs@controltalent.net Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure dan kan je ons bereiken via +0208013660. Zodra we je sollicitatie hebben ontvangen nemen we z.s.m. contact met je op!